Thursday, 15 May 2014

Childhood och Aborter

Hans Georg Lundahl till Britta Holmberg på Childhood . org
date : 14/05/14 à 21h12
objet : à propos Sydafrica ...
"Girls Club After school program

Organization: Philisa Abufazi Bethu
Project: Girls Club After school program
Location: Lavender Hill, Cape Town, South Africa
Target group: Children victims of abuse"


Åldern anger möjlighet till hafvandeskap.

Jag utgår från att ni intet ha medverkat till aborter. Eller?

Undrande svensk.

Hans Georg Lundahl
Britta Holmberg på Childhood . org till Hans Georg Lundahl
date : 15/05/14 à 09h22
objet : SV: à propos Sydafrica ...
Hej Hans Georg,

Childhoods huvudsakliga målsättning är att förebygga att barn utsätts för våld och övergrepp. Verksamheten i Lavender Hill är ett stöd till unga flickor som lever i en miljö där hot om våld och övergrepp är ständigt närvarande.

I den, liksom många andra verksamheter vi stödjer ingår samtal, undervisning och stöd kring sex och samlevnadsfrågor och relationer.

För de verksamheter som möter flickor som blivit gravida som ett resultat av övergrepp ingår naturligtvis att ge dem information kring deras sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, däribland möjligheten till abort.

Vänliga hälsningar,

Britta Holmberg
Project Director
WORLD CHILDHOOD FOUNDATION

Phone: +46 8 551 175 09
Fax +46 8 200 302

P.O. Box 190 84
SE-104 32 Stockholm
www.childhood.org
Hans Georg Lundahl till Britta Holmberg på Childhood . org
date : 15/05/14 à 11h02
objet : re: SV: à propos Sydafrica ...
Tack, det var upplysande.

1 comment:

  1. Jag noterar att Britta Holmbert's svenska är så strömlinieformad att t o m Google Translate kan göra hyfsad engelska af det!

    ReplyDelete