Thursday, 23 April 2015

With James Hannam on Whether Bible and Fathers Agree or Not on Shape of Earth


1) Correspondence of Hans Georg Lundahl : With James Hannam on Whether Bible and Fathers Agree or Not on Shape of Earth · 2) HGL's F.B. writings : Sungenis Countering Flat Earthers - with Some Lacks in his Argument · 3) Φιλολoγικά/Philologica: Four Corners Revisited

1) Creation vs. Evolution : Hans Küng is Lousy in Ecclesiology. · 2) What Utter Stupidity in Exegesis, This Modernism! · 3) Stacy Trasancos Gets Condemation of 219 Theses Wrong · 4) Correspondence of Hans Georg Lundahl : With James Hannam on Whether Bible and Fathers Agree or Not on Shape of Earth · 5) Creation vs. Evolution : Dominic Statham and Reijer Hooykaas Wrong on Christian - Pagan Divide · 6) Correcting CMI on Aristotle

I
Me to James Hannam, per contact form
On 30 March 2015 at 09:01
Biblical, supposed, Flat Earthism
[Quoting his page] This is interesting because the Bible itself implies the Earth is flat (for example at Daniel 4:11 or 4:8 in Catholic Bibles) and most of its writers (certainly those of the Old Testament) probably thought so. Clearly, belief in the complete scientific accuracy of the scriptures against known facts was not upheld by the early or medieval church who were happy to accept a figurative interpretation. [End quote.]

Daniel 4 is a dream given to a pagan, which dream is physically impossible (a tree cannot grow larger than the continent it stands on, or even as large).

That a dream might be inaccurate in physical detail and have only its symbolic significance might have been realised even by Daniel.*

If you mean the "four corners" passages, well, any map including Americas etc which is Round Earth shows four corners, NE Sakhalin/Japan, SE Singapore/New Guinea/Australia, and for SW and NW, either you consider the two Americas the two largest islands and Cape of Good Hope and Scandinavia/British Isles/Iceland will do or you consider the Atlantic the largest inland sea and it becomes Cape Horn and Alaska instead. But the well known map of Flat Earth society is three corners : South corners of Americas, SE Asia and Oz, and of Africa.

Daniel lived among presumably Flat Earth believing Babylonians, but he had been born in Judea close enough to presumably Round Earth believing Phenicians.

So, OT Judaism unlike the Rabbinic version, may very well have been as neutral on the question as St Basil.

Hans Georg Lundahl

(click link in signature before responding, here it is again:
Correspondence of Hans Georg Lundahl : If you wish to correspond with me
http://correspondentia-ioannis-georgii.blogspot.fr/p/if-you-wish-to-correspond-with-me.html
)

* Who, being in Heaven, will realise my sarcasm implied in word "even" was at you, not at him!

II
James Hannam to me
31/03/15 à 15h27
Re: Biblical, supposed, Flat Earthism
Dear Hans,

Thank you for your email.

Of course, the language could be figurative. But I suggest the reason we have the language in the first place was because it wasn't always figurative. Also, note that the Greeks were not committed to a spherical earth until after 500BC. Many pre-socratics were believers in a flat earth of some description.

Finally, re-reading St Basil, it is clear he knew perfectly well what the shape of the earth was and could reel off the standard arguments from Aristotle and Ptolemy. He just didn't think it mattered much!

Best wishes

James

III
Me to James Hannam
31/03/15 à 16h14
Re: Biblical, supposed, Flat Earthism
My dear James,

The dream (Daniel 4) is a dream and as such hardly lays claims to physical exactitude.

Where exactly am I claiming figurative language for anyone or anything? Apart from that dream, of course.

My explanation of the four corners clearly mean they are literal such. There are four corners and stepping off of them means you fall or wade out into the sea. You get wet. Meaning of course, they are not he kind of corners where ships would tip off the edge of the sea. Check out meaning range of Hebrew erets and Latin terra.

St Basil citing the arguments of Aristotle does not necessarily mean he believed them.

1) Lunar eclipses could theoretically be due to some other body than Earth.

Vedic astronomy which IS tied to flat earthism has a special planet Rahu with the sole function of explaning eclipses. Solar and Lunar. Accepting our explanation would involve admitting it was Earth's shadow on a Lunar eclipse. Hence, Rahu.

Though St Basil might nowhere have shown knowledge of this theory, he might have been no great astronomy buff, he might nevertheless have considered the argument from Lunar eclipses insufficient.

2) Experiment of Eratosthenes and sightings of objects crossing horizon (in aparent motion parallactic to a ship motion or in own motion if object was mast and hull of a ship) certainly suggest Earth is bent, but not necessarily a full globe.

3) Geographic argument was strongest when Aristotle considered Straits of Gibraltar to be on other side of Ganges, but before the time of St Basil this might already have been debunked as the misidentification it was, while he wrote about a thousand years before Vasco da Gama supplied real best argument (which has since been redocumented in the Vasco da Gama form time after time).

So, he may well have been exactly as undecided himself as he considered one should be.

To resume:

* Biblical authors were as far as expression goes and as far as it could be taken before modern geographical discoveries undecided;

* St Basil remains undecided.

In other words, there is not the kind of discrepancy you describe between Bible text and Patristic take on it.

Best wishes for Holy Week
Hans Georg Lundahl

PS to correspondence:
I could have added here as I did elsewhere that any Father who believed the Earth to be flat thereby declared he disbelieved Greek Philosophers, which means in its turn there is not ANY Patristic CONSENSUS for crystalline spheres, which St Basil at least mentions. Therefore, it is good news for upholders of definition of Trent on reading Bible according to Patristic Consensus, that some Church Fathers, though not all, were either explicitly Flat Earth or at least Box Shaped Universe, since that is a cosmology which is not involved with the Crystalline spheres of Greek Philosophers.

PPS
If St Basil was not a clear upholder or admitter of Round Earth, St Augustine was.

2 comments:

 1. Job 38:13

  Numquid tenuisti concutiens et cetera. Postquam dominus connumeravit principales partes creaturae corporalis, scilicet terram, mare et caelum, hic incipit prosequi mirabilia divinorum operum quae in dispositione praedictarum trium partium mundi apparent. Et incipit a terra in qua praecipue admirandum apparet quod accidit circa terraemotum, de quo metaphorice loquitur ad similitudinem hominis qui tenens corpus aliquod concutit ipsum, unde dicit numquid tenuisti, idest virtute tua comprehendisti, concutiens extrema terrae? Quod non est sic intelligendum quasi tota terra simul concutiatur in terraemotu, sed quia aliquae extremitates terrae concutiuntur. Omnia vero quae accidunt in corporali creatura in utilitatem hominum redundant: terraemotus autem et alia huiusmodi terribilia utilia sunt ad hoc quod homines territi a peccatis desistant, unde subdit et excussisti impios ex ea?

  CORPUS THOMISTICUM
  Sancti Thomae de Aquino
  Expositio super Iob ad litteram
  a capite XXXVIII ad caput XLI


  This "flat earth" passage is referring to tectonic plates, SOME extremities of the earth are shaking in earthquakes ... could Hannam show any non-Catholic, like Rabbinic, exegete taking this as a flat earth passage?

  I doubt it would get even consensus among non-Catholics. Even Jews would have realised that earthquakes are local and not "global/discal" whichever they might have preferred.

  ReplyDelete
 2. Funny, that when I notified James Hannam of this blog post, he was not annoyed, but he wanted no more debate, so it is because of CMI's Dominic Statham (aptly named after Domenico Loricato, Domingo de Silos, Domingo de la Calzada or most usually Domingo de Guzmán, from whose order came many of "God's Philosophers") critique of his book:

  CMI : Helpful in places, confusing in others
  A review of God’s Philosophers: How the Medieval World Laid the Foundations of Modern Science by James Hannam,
  Icon Books, London, UK, 2009
  Reviewed by Dominic Statham
  http://creation.com/review-of-gods-philosophers


  ... that I came to know he had in discussion (see above) withheld the Job 38:13 from his supposed "flat earth" examples.

  Funny, and a bit sad. I happen to like intellectual integrity, no matter what one happens to think of the person either arguing or enquiring.

  ReplyDelete